Hip en Gezond
Image default
Organisaties

Regels en wetten en waarom het zo belangrijk is om als bedrijf hieraan te voldoen

 

 

Regels en wetten zijn er niet voor niets. Ze hebben tot doel om alles in goede banen te leiden. Stelt u zich eens voor dat er geen verkeersregels zouden zijn. Wie zou er dan als eerste het kruispunt mogen oversteken? Wie heeft er voorrang? Wetten en regels zijn overal. Zo heeft ook iedere sector eigen wet- en regelgeving met specifieke richtlijnen die vaak alleen binnen die branche gelden. Net zoals van ons wordt verwacht dat we de verkeersregels opvolgen, wordt ook van bedrijven verwacht dat zij de geldende wetten en regels kennen én in acht nemen. Het is belangrijk om als bedrijf hieraan te voldoen. Waarom? Dat leest u hieronder.

 

Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu

 

Zoals gezegd worden wetten en regels niet voor niets opgesteld. In de meeste gevallen dragen ze bij aan de kwaliteit, de veiligheid of de gezondheid of zorgen ze ervoor dat het milieu niet in het geding komt. Kwaliteit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de kwaliteit van een geleverd product. Bij veiligheid en gezondheid gaat het overigens niet alleen om de veiligheid en gezondheid van de consument, maar ook die van de medewerkers van het bedrijf. Milieu is vrij breed en omvat eigenlijk alles wat van invloed kan zijn op de natuur en de dieren die daarin leven. Door compliant te zijn met de wet- en regelgeving draagt u bij aan een goede kwaliteit, veiligheid, gezondheid en het behoud van het milieu.

 

Boetes voor non-compliance

 

Naast dat compliance essentieel is voor de kwaliteit, de veiligheid, de gezondheid en het milieu, is er nog een belangrijke reden om als bedrijf 100 procent compliance na te streven: boetes. Non-compliance, oftewel het niet-naleven van de opgestelde wetten en regels, wordt (zwaar) beboet. Als het een kleine overtreding betreft, zal de boete allicht wat lager uitvallen. Maar er zijn ook gevallen bekend waarbij er een flink boetebedrag betaald moest worden. Een goede reden dus om 100 procent compliance na te streven met uw bedrijf!

 

Denk ook aan de reputatie van uw bedrijf

 

Boetes zijn erg vervelend, maar wat misschien nog wel vervelender is, is dat de reputatie van uw bedrijf behoorlijk te lijden kan hebben onder non-compliance. Het niet-naleven van de wet- en regelgeving zorgt vaak voor veel negatieve publiciteit. Wanneer uw bedrijf zeer negatief in het nieuws komt, kan dit de reputatie schaden. Klanten kopen liever niet meer bij u en ook toeleveranciers zullen niet meer aan u willen leveren. Kortom, compliance is ontzettend belangrijk! Wilt u hier meer grip op krijgen? Probeer dan eens een compliance management tool als Pharius. Deze tool kunt u een maand lang vrijblijvend uitproberen.