Hip en Gezond
Image default
Geestelijke gezondheid

Wat valt onder jeugdhulp? 5 dingen om te weten

Jeugdhulp is er in allerlei soorten en maten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en soms zelfs tot 23 jaar. Je kunt kiezen voor jeugdhulp bij psychische problemen, een verstandelijke beperking, of als opvoeden even lastig is. Maar wat moet je allemaal weten? Hier zijn vijf dingen die je moet weten over jeugdhulp.

Diverse ondersteuningsvormen

Jeugdhulp biedt allerlei hulp, van een klein steuntje in de rug tot intensieve zorg. Denk aan persoonlijke begeleiding van Plushome, opvoedtips, leuke activiteiten overdag, psychysiche behandeling, een plek om even te logeren en hulp die bij jou thuis komt.

Ambulante hulp

Vaak krijgen kinderen jeugdhulp terwijl ze gewoon thuis blijven wonen. Ze maken dan afspraken om hulp te krijgen, bijvoorbeeld een bezoekje van een hulpverlener thuis, op school, of ze gaan zelf naar een plek waar ze hulp kunnen krijgen. Hoeveel hulp ze nodig hebben, kan heel verschillend zijn: van een uurtje per week tot meerdere uren per dag, ligt helemaal aan wat er nodig is.

Jeugdhulp met verblijf

Soms is het voor een kind het beste om even ergens anders te wonen, zoals in een pleeggezin, een gezinshuis, op een zorgboerderij, of in een speciale jeugdhulpinstelling. Dit noemen we “jeugdhulp met verblijf”. Dat kan nodig zijn als een kind thuis niet in een veilige omgeving kan opgroeien.

Hoe jeugdhulp te organiseren

Jeugdhulp kan op twee manieren georganiseerd worden: ofwel via de gemeente, ofwel via een arts. Bij de gemeente geef je aan dat je kind hulp nodig heeft. Vervolgens kijkt de gemeente naar jullie situatie en beslist welke hulp het beste past. Een speciaal team voor jongeren of een team uit de buurt kan je hierbij ondersteunen. Via een arts kan je kind een doorverwijzing krijgen voor bepaalde soorten hulp.

Verantwoordelijkheid en langdurige hulp

De gemeente waar het kind woont, is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Als het kind in een instelling of pleeggezin zit, dan is de gemeente waar het kind oorspronkelijk ingeschreven stond verantwoordelijk. Dus, als een kind langere tijd hulp nodig heeft, kan de gemeente die hulp geven, inclusief ondersteuning die voor een lange periode is bedoeld.